Protez gözler son derece titiz çalışma gerektiren bir alandır. Gerçekten bu operasyonların alanında uzman olmayan bir kimse tarafından gerçekleştirilmesi halinde herhangi bir şekilde başarılı olması ya da gerçekçi gözükmesi mümkün olamayacaktır. Buna ek olarak protez gözlerin her zaman için birebir gerçekçi durması ya da anlaşılmasının mümkün olmaması mümkün olamayabilir. Ancak bu sorunları en aza indirgemek için göz hakkında geniş bilgi sahibi olan bir cerrah ile çalışılması da son derece faydalı olacaktır.

 

Bu Operasyonlar Nerelerde Yapılabilir?

 

Türkiye’de protez göz ameliyatı gerçekleştirmekte olan pek çok sağlık kurumu vardır. Bu sağlık kurumlar arasında zaman zaman özel klinikler ifade edilebileceği gibi zaman zaman da özel hastaneler ifade edilebilir. Bu bağlamda en çok merak edilen konulardan bir tanesi de estetik amaçlı bu gibi müdahalelerin devlet kurumlarında gerçekleştirilip gerçekleştirilemediğidir. Esasında estetik müdahaleler pek tabii devlet kurumlarında gerçekleştirilebilir. Ancak bunun için bazı şartlar oluşmalıdır. Bu şartlar oluşmaz ise devlette estetik müdahale yapılması mümkün olamayacaktır.

 

Bu Operasyonlar Devlet Tarafından Karşılanabilir mi?

 

Devlet tarafından protez göz gibi estetik müdahalelerin karşılanması için gerekli olan husus vücut bütünlüğünü sağlamaya yönelik olarak uygulanmasıdır. Protez göz takılması da esasında vücut bütünlüğü açısından gerekli olarak görülebilir. Buna ek olarak keyfi estetik müdahaleler devlet tarafından karşılanmayacaktır.

 

Protez Göz Uygulanması İçin Hangi Şartlar Aranır?

 

Protez gözler hakkında verilecek kararlar hasta adına son derece zorlayıcı olabilir. Ne de olsa sosyal açıdan ve ruhsal açıdan iyi olabilmek için başarılı bir protez göz operasyonu şarttır. Ancak bu operasyonun icra edilebilmesi için her şeyden evvel gözün bu operasyona uygun olması lazımdır. Örnek olarak gözlerde sulanma, yanma ve buna benzer ciddi rahatsızlıklar mevcut ise herhangi bir şekilde bu operasyonun uygulanması söz konusu olamayacaktır.

 

Bu Operasyonlar Üniversitelerde Uygulanabilir mi?

 

Protez göz uygulamalarının üniversite hastanelerinde de gerçekleştirilmesi mümkündür. Hatta üniversite hastanelerinin bu konu hakkında eğitim verilen yerler olmasından dolayı bu açıdan çok daha başarılı sonuçlar meydana getirileceği de açıktır.

 

SONUÇ: bu ameliyatın çoğu kez hayatta bir kez olacağınızı unutmayın ve en önemli husus bu konuda uzman bir doktora ameliyat olmanızdır. İyi bir ameliyat süreci geçirmeniz durumunda yıllarca hiçbir sorun yaşamadan protez göz kullanma şansınız daha yüksek olacaktır.