Şaşılık; her iki gözde ya da tek gözde yaşanan eksen kayması, hiza bozukluğu ya da paralelliğin bozulmasıdır. Şaşılık tedavisi göz hekimleri tarafından bazı farklı yöntemler ile tedavi edilirken en son iyileşmeyen vakalarda ameliyat uygulanmaktadır. Türkiye’nin en iyi şaşılık doktorları şaşılık tedavisinde uzmanlık gerektirdiği için başarılı tedavi uygulamaları mümkün olmaktadır. Şaşılık; içe olası durumunda EZOTROPYA, dışa olması durumunda EKZOTROPYA olarak adlandırılır ve ayrıca yukarı-aşağı şeklinde ortaya çıkabilir. Şaşılık tedavisinde bazen kayma yönleri beraber de bulunabilir. Örneğin yukarı ve içe kayma veya aşağı ve içe kayma gibi. Bazen de bakış pozisyonları ile şaşılık ortaya çıkabilir. Örneğin sağa bakarken, sol gözde yukarı kayma şeklinde veya sola bakarken sağ gözde yukarı bakış şeklinde.

 

Türkiye’nin en iyi şaşılık doktorları

 

Türkiye’nin en iyi şaşılık doktorları

Göz kayması ameliyatlarında bu şekildeki kombine olan kaymalar, iki üç basamaklı ameliyatlar ile veya tek seansta da düzeltilebilmektedir. Ameliyat sayısı doktorun yaklaşımına bağlı değişmektedir. Göz kayması ameliyatı konusunda daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Genetik olarak doğuştan şaşılık olabileceği gibi bazı sinir ve beyin hastalıkları nedeni ile de oluşabilmektedir. Şaşılık; bebeklerde 6 aydan sonra daha net olarak anlaşılır. 6 aya kadar bebeklerin burun kemiği gelişmediği için göz kayması var gibi gözükebilir; bu durum yalancı şaşılık olarak adlandırılır.  Ancak 6 ay sonrası kaymanın devam etmesi ve ailenin bunu fark etmesi ile tedavi edilmesi gerekli bir göz kusurudur.

Şaşılık bazı farklı yöntemlerle tedavi edilebilir. Sağlıklı göze bant takılması ile diğer gözün çalıştırılması sağlanır. Gözde görme kusuruyla gelişen şaşılıkta da gözlük kullanılarak tedavi edilebilir. Ancak görme sağlıklı olurken şaşılık böyle durumlarda devam edebilir. Bunun sonucunda göz tembelliği olma ihtimali de ortaya çıkar. Göz kayması bazı durumlarda  tedavi başarı oranı düşük olması nedeniyle ameliyat kaçınılmaz olarak gerçekleşmektedir.

Şaşılık bazı belirtiler de gösterebilen bir kusurdur. Baş ağrısı, okumada güçlük, odaklanmama, gözde sulanma, bulanık görme, yüz ya da başta bir yana eğiklik ve çift görmedir. Çocuklarda okul çağına kadar tedavi edilmediği takdirde birçok sorunu da beraberinde getirir. Tedavisi önemle ve zamanında yapılması gereken bir rahatsızlıktır. Şaşılık tedavisi bazı durumlarda iyileşme sağlasa da ilerleyen zamanlarda bazı hastalıkların etkisiyle tekrar baş gösterebilir. Çocukluk döneminde şaşılık tedavisi sağlanması şarttır aksi halde göz tembelliğine neden olurken görme kusurlarına da etken olabilir.

Türkiye’nin en iyi şaşılık doktorları tedavi yöntemleri ile ilk olarak tedavi etmeye çalışırlar ancak gerektiği durumlarda ameliyat gerçekleştirirler.

Şaşılık uzmanlık alanı gerektirmese de göz hekiminin birikimi ve deneyimi şaşılık tedavisinde başarı oranını yükseltecektir.


İletişim