Şaşılık için botoks uygulanır mı? Şaşılık, iki gözün aynı hizada olmadığı bir durumdur. Bir göz bir nesnenin üzerine düz, diğeri ise başka bir yöne bakmaktadır. Şaşı olan göz dışarıya bakabilir, buruna doğru bakabilir veya aşağı ya da yukarı çıkabilir. Şaşılık sürekli görünebilir veya aralıklarla oluşabilir ve hasta farklı mesafelerdeki bir nesneye bakarken değişebilmektedir.

Botoks ve Şaşılık

Şaşılık için yeni tedavilerin keşfedilmesi üzerine yapılan araştırmalar sırasında 1972’de şaşılık uzmanları tarafından keşfedilmiştir. Şaşılık için botoks diğer birçok durum için onaylanmış ve yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bugün botoks, şaşılık ile başa çıkmamıza ya da başka tedavilere yardımcı olan çok kullanışlı bir tedavi yöntemi olmaktadır. Şaşılık için botoks kullanılması iyileşme sürecinde iki kat şaşılık formuyla ve göz hareketiyle ilgili problemlerle
daha iyi başa çıkabilmektedir.

Botoks Tedavisi

Şaşılık için botoks uygulanır mı? Botoks, kasın kısmi felcine neden olmaktadır. Amaç, iki göz arasındaki dengeyi yeniden sağlamak ve hizalamak için kasları geçici olarak gevşetmektir. Aynı zamanda çok uygunsuz bir tedavi uygulanmaması gerekmektedir. Tedavinin etkisi yaklaşık 4 ay sürer ve gerektiğinde
enjeksiyonları tekrarlanabilmektedir. Kullanımına devam edildiğinde, etki süresi altı aya kadar uzatılabilmektedir. Botoks, teşhis amaçlı veya terapötik amaçlar için kullanılabilir. Örneğin, şaşılıkları düzeltirken diplopi riski olup olmadığını öğrenmek istediğimizde, botoks gözleri geçici olarak hizalayabilir ve gözleri hizalanmış halde iki kez görmeye devam etse de görebilmektedir.

Şaşılık Kimlerde Görülür Ve Müdahale Yöntemi

Ayrıca, şaşılık operasyonunun uygun olmadığı durumlar da bulunmaktadır. Bu yüzden botoks tek alternatif olabilmektedir. Ayrıca ameliyat yapmak istemeyen insanlar bulunmaktadır. Yine de şaşılık için botoks pratik olması nedeniyle ameliyat olması beklenen kişilerde çok etkili bir tekniktir. Bu gibi durumlar da, olası otomatik iyileşme için biraz zaman tanınması gerekmektedir. Şaşılık tedavisi için çocuklar da kullanım nispeten yeni bir yöntemdir ve son yıllarda kapsamlı araştırmaların çok iyi sonuçlanmasının ardından daha yaygın hale gelmiştir. Süreç göreceli olarak basittir ancak deneyim, özel bilgi ve ekipman gerektirir. Yetişkinlere anestezik damla kullanılarak lokal anestezi yapılmaktadır. Çocuklara kısa süreli toplam anestezi verilmelidir. Bu nedenle, bu tedavi nispeten güvenlidir ve çok az ve karmaşık komplikasyonları bulunmaktadır.