Günümüzde nistagmus tedavisinde  çeşitli  yöntemler kullanılmaktadır. Nistagmus tedavisinin yöntemi ve bu yöntemin etkililiği tıpkı diğer hastalıklarda olduğu gibi hastalığın tipine ve alttaki  nedenine  göre değişir. Nistagmus tedavisinde temel hedef anormal baş pozisyonunu düzeltmek ve okuma hızını artırabilmek için fovea zamanını artırmaktır.

Nistagmus Tedavisinde Uzman Doktorlar

Nistagmus Tedavisinde Uzman Doktorlar

Nistagmusu sonradan ortaya çıktıysa, etkilerini azaltmak için yapabileceğiniz basit şeyler olabilir. Kullandığınız bir ilacı durdurmanız veya içki içmeyi bırakmanız gibi.Basit bir kırma sorununuz (miyop-hipermetrop-astigmat) olup bu nistagmusu tetiklemiş olabilir. Gözlük veya lens kullanarak hem görmenizi iyileştirip hem nistagmusu tamamiyle iyileştiremezseniz bile hafifletebilirsiniz.

Nörolojik muayene sonrasında verilebilen bazı ilaçlar ile nistagmusları etkili bir şekilde durdurabilir. Bir antikonvülsan olan gabapentin, nistagmus semptomlarını hafifletmek için kullanılan bir başka ilaç olup hastaların yüzde ellisinde nistagmus semptomlarını hafiflettiği tespit edilmiştir. Bazı hastalarda nistagmus tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar arasında memantin,  levetirasetam, 3,4-diaminopiridin 4-aminopiridin ve asetazolamid yeralır.  Kontakt lensler,  ilaçlar, cerrahi ve düşük görme rehabilitasyonu gibi çeşitli terapötik yaklaşımlar da önerilir. Örneğin, mini teleskopik gözlüklerin nistagmusları baskıladığı öne sürülmüştür.

Cerrahi tedavi, nistagmus ameliyatları olarak bilinmektedir. Anormal baş pozisyonunu iyileştirmeyi, yapay sapmayı taklit etmeyi veya yatay recti kasları zayıflatmayı amaçlar. Tenotomi şu anda dünya çapında birçok merkezde düzenli olarak yapılmaktadır. Ameliyat, görme keskinliğini iyileştirme eğiliminde olan göz titremesini (salınımlar) azaltmayı amaçlamaktadır.

Akupunktur nistagmusun semptomları üzerinde yararlı etkilere sahip olduğu konusunda çelişkili iddialara sahiptir. Boyun akupunktur noktalarının kullanıldığı tedavilerde, özellikle sternokleidomastoid kası işaret eden faydalar görülmüştür. Akupunkturun nistagmus tedavisinde yararları arasında, frekansta bir azalma ve yavaş yavaş faz hızlarında azalma bulunur; bu da, tedavi sırasında ve sonrasında foveasyon süreleri boyunca bir artışa neden olmuştur.  Kanıt temelli tıbbın standartlarına göre, bu çalışmaların kalitesinin zayıf olduğu düşünülebilir

Sonuç olarak nistagmus tedavisinde günümüz koşullarında nedene yönelik pek çok yöntem kullanılmaktadır. Kullanılan yöntemlerin sonucu hastalara bağlı olarak küçük oranda değişmekle birlikte iyi sonuçlar elde edilebilmektedir. Nistagmus tedavisinde en önemlisi de alanında uzman doktor eşliğinde size  en uygun yöntemi bulmak ve doktor tavsiyesi ve takibiyle bu süreci yürütmektir.