Göz tembelliği tedavi edilmezse ne olur ? Çocukluk döneminde 5-6 yaşına kadar hızlı ve iyi bir şekilde tedavi edilebilen göz tembelliği bu dönemden sonra maalesef tedavi edilemez. Ancak bu dönemden sonra yetişkinlik döneminde ilerleme göstermez. Gelişme dönemi sonrası tedavisi olanaklı değildir ve her iki gözün bir arada kullanılması ve derinlik hissi algılamasında zorluğa neden olur. Polislik, pilotluk gibi mesleklerin seçiminde ve sürücü almada engel oluşturabilir.

Göz tembelliği tedavi edilmezse ne olur

Göz tembelliği tedavi edilmezse ne olur

Göz tembelliğine  yol açan durumlar şaşılık, gözler arasında kırma kusuru farkı olması ya da katarakt gibi bazı nedenlere bağlı olarak görsel uyaranın retinaya ulaşamaması şeklinde sıralanabilir. Bu durumlarda retinasına düşen hayalin bulanık olduğu göz tembelleşir. Nadiren de her iki gözde de yüksek kırma kusuru varsa çift taraflı ambliyopi gelişebilir. Genellikle hiçbir belirti vermediğinden ve gözler anatomik olarak normal göründüğünden ambliyopi tanısı, ancak yapılacak göz muayenesi ya da taraması sonucunda konulabilir. Ambliyopide tedaviye ne kadar erken başlanırsa sonuç o kadar başarılıdır. Çocukluk çağında uygun şekilde tedavi edilmediği takdirde görme düşüklüğü kalıcıdır. Zamanında tanı konulduğunda önlenebilir bir görme kaybı olması nedeniyle ambliyopide erken tanı çok önemlidir.

Göz Tembelliği (Ambliyopinin) önlenebilir ve tedavi edilebilir bir görme azlığı nedeni olması ve 40 yaş altı bireylerin en sık monoküler görme azlığı sebebi olması erken yaşlarda yapılması gereken tanı ve tedavinin önemini bir kat daha arttırmaktadır. Çünkü ambliyopi tedavisi ne kadar erken yaşta yapılmaya başlanırsa binoküler tek görme (üç boyutlu görme) ve derinlik hissi o kadar iyi gelişmektedir.

Binoküler tek görme her iki gözün aynı anda kullanılarak beyinde tek bir görüntünün elde edilmesidir. Eğer bifoveal algılama(her iki gözde eşit kalitede görüntü) söz konusu ise normal binoküler tek görmeden bahsedilir. Oysa gözlerden birinde  ekstra foveal fiksasyon mevcut ise o zaman anormal binoküler tek görmeden bahsedilir.Objelerin uzaydaki konumunu belirleyebilmek amacı ile iki gözün görme eksenlerinden kaynaklanan küçük farkların birleştirilerek  tek olarak algılanabilmesi için binoküler tek görme fonksiyonuna ihtiyaç vardır.Göz tembelliği tedavi edilmezse insan bu özelliğinden mahrum kalır.

Ambliyopi tedavisi hekim, aile ve çocuk arasında sıkı bağlantılar ve uzun süreli takip gerektiren bir sağlık sorunudur. Ambliyopi tedavisinde ki kritik noktalar tedaviye başlama yaşı ve hastanın ilk tanı aldığı dönemdeki görme keskinliğidir. İlk 5 yaşta tedavisine başlanan vakalarda yanıt üst seviyede iken, 10 yaşına doğru tedaviye çok daha az yanıt alınmaktadır.Genel anlamda tüm ambliyopi vakalarında tedavi 10-12 yaşına kadar devam ettirilmelidir, çünkü tedavi ile görme keskinliği arttırılan gözde tedaviye ara verildiği taktirde zamanla yeniden görme kaybı olmaktadır.

Göz tembelliği tedavi edilmezse kalıcı görme kaybı,görüntüde derinlik kaybı ve üç boyutlu görmenin oluşamaması gibi çok önemli sorunlar teşkil ettiğinden bu tabloyla karşılaşmamak için erken yaşta  alanında uzman göz doktorları tarafından yapılan periyodik göz muayenelerini aksatmamak çok önemlidir.

Kaynak