Göz kapağı  düşüklüğü  ameliyatları birkaç farklı çeşitte olup hastalığın derecesine ve tipine göre  değişmekle birlikte başarı oranı yüksek ancak dezavantajları konusunda da bilgi sahibi olmayı gerektiri. Göz kapağı düşüklüğü ameliyat bu konuda uzman bir doktor tarafından yapılması gerekir. Göz kapağı düşüklüğü nedeni eğer üst göz kapağındaki fazla ciltler ise, bunların alınması ile düzeltim mümkündür. Ancak genellikle bu yeterli olmaz ve göz kapağı düşüklüğü cerrahi olarak 4 prosedürden biri ile düzeltilebilir.Bunlarda en sık uygulananlar Frontal adaleye askı (kaşa askılama) ve Levator kasın rezeksiyonu (kapak ameliyatı) dır. Ayrıca Müller ve konjonktivanın rezeksiyonu ve ayrılmış ve kısalmış bir levator aponevrozunun (Kasları birbirinden ayıran tendon benzeri zarlar) tekrar tarsa bağlanması gibi teknikler de mevcuttur. Göz kapağı düşüklüğü ameliyatları fiyatları farklılık gösterebilir.

Göz kapağı düşüklüğü ameliyatları fiyatları

Göz kapağı düşüklüğü riskleri nelerdir?

Göz kapağı ameliyatları sonrasında sıklıkla iyileşme büyük oranda 10 gün içerisinde sorunsuz bir şekilde tamamlanır. Ancak yine de göz kapaklarındaki dokuların tamamen iyileşmesi haftalar hatta ayları bulabilir. Göz kapağı ameliyatı basit bir cerrahi işlem değildir. Aşağıda gördüğünüz gibi birçok ciddi soruna da yola açabilir. Bu nedenle cerrahi teknik ve kişiye özel yaklaşım ile tedavi planlaması büyük önem taşır.

  • Göz kapağı ameliyatı sonrasında asimetri oluşması
  • Göz kapağının düşüklüğünün düzelmemesi
  • Gözde kuruluk
  • Gözlerde açık kalma (lagoftalmus)
  • Kirpiklerde dökülme
  • Göz kapağında belirgin iz kalması
  • Çift görme

Göz kapağı  düşüklüğü  ameliyatları zamanı planlanırken; göz kapağı düşüklüğü derecesi, çocuğun görmek için başını yukarı kaldırılmasını gerektirmiyorsa 4–5 yaşına ertelenmelidir. Göz kapağı düşüklüğü (Pitozis) anormal baş pozisyonu yapacak kadar şiddetli ise ve görme ekseninin kapanmasına bağlı göz tembelliği (ambliyopi)  gelişmesine yol açılabilecek tek taraflı pitozis hallerinde servikal(boyun) kaslar, ligamentler ve fornikslerdeki yapısal değişikliklerden sakınmak ve göztembelliğini önlemek amacıyla 2 yaşlarında veya çocuk ayakta durup, yürümeye başlar başlamaz ameliyat yapılmalıdır.

 

Frontal adaleye askı – Kaşa askılama ameliyatı

Göz kapağı düşüklüğü ameliyatları fiyatları

Bu operasyonda askı materyali yardımı ile kapak, frontal kas ve kaşa tutturulur.Yedinci kafa çiftinden(7. sinir) uyarılan frontal kası, fasial ekspresyonu sağlayan mimik kasların bir bölümünü oluşturur ve bu kas kasıldığında üst kapağın kalkmasına olanak sağlar. Günümüze değin askılama için çok çeşitli materyaller bildirilmiştir. Bunları greftler ve sentetik materyaller olarak iki grupta incelemek mümkündür. Frontal adeleye askılamada birçok konfigürasyonlar uygulanabileceği öne sürülmüştür. Bunlar arasında pentagon, tek, romboid, double romboid, Crawfort konfigürasyonları en sık uygulanan teknikleridir.

 

Levator Kas Rezeksiyonu

Levator palpebra kası güçlendirmesi için bir miktar rezeksiyonla kısaltılabilir. Levator fonksiyonun 4 mm veya daha fazla olduğu yaklaşık bütün primer konjenital (doğuştan) pitozis ve aponevrotik pitozis vakalarında bu yöntem kullanılabilir. Konjonktival ya da deri yaklaşımı ile gerçekleştirilir. Eksternal (dışardan) yaklaşımın avantajları arasında; anatomik yapıların daha kolay tanınması, kapak defektlerinin daha kolay belirlenmesi, tarsokonjonktival yapılara zarar verilmemesi, diseksiyon ve eksizyonun daha kolay yapılabilmesi ve üst kapak çizgisinin muntazam olarak oluşturulabilmesi sayılabilir.Posterior(arkadan) yaklaşımın avantajları ise postoperatif (operasyon sonrası)  düzeltmelerin daha kolay yapılabilmesi, orbiküler adale ve sinirlere zarar verilmemesi ve cilt skarı (yara) oluşturmamasıdır. Anatomik yapılara en az zarar veren ve sonuçları önceden kestirilebilen bu cerrahi yaklaşım, son yıllarda yaygın olarak kullanılmakta olup, başarılı sonuçlar bildirilmiştir.

 

Müller ve Konjonktivanın Rezeksiyonu

 

Müller kası ve konjonktivanın rezeksiyonu, fenileferin cevabı olan levator fonksiyonunun iyi olduğu minimal pitozisli hastalarda konjenital ve kazanılmış göz kapağı düşüklüğü düzeltebilir.

 

Ayrılmış ve Kısalmış Bir Levator Aponevrozunun Tekrar Bağlanması

 

Sonradan gelişen göz kapağı düşüklüğünün en yaygın nedeni olarak levator aponevrozunun öndeki tarsal kısımdan dezinsersiyonu(yyanlış içeiçe geçme) ve aponevrozun spontan gerilemesini gözlemişlerdir. Bu durumlarda aponevroz genellikle orbital septum(duvar) seviyesine kadar gerilemektedir. Nadiren septumdan da ayrılarak tarsın üst kenarından 20 mm kadar uzaklaşabilmektedir. Müller kası çoğunlukla normal kalmaktadır, nadiren o da tars ve konjonktivadan ayrılarak aponevroz boyunca gerileyebilmektedir. Levator aponevrozunun tarsdan ayrılması ve gerilemesinin bazen üst kapaktan globayapılan digital masaja veya lokal anesteziklerle hidrolik ayırmaya bağlı olarak intraokuler cerrahiden sonra oluşabilir. Birçok vakalardaki kazanılmış blefaroptozis(göz kapağı düşüklüğü), levator aponevrozunun tarsdan ayrılmasına ve sekonder bir kısalmasına bağlıdır. Çünkü defekt fenilefrine cevapsız kazanılmış ptozisli hastaların çoğunda bulunmuştur. Levator aponevrozunun tekrar yapıştırılması bu ptozis tipini genellikle düzeltecektir Teknik olarak lokal anestezi tercih edilir; çünkü cerrahi sırasında göz kapağının hareketine izin verir ve sonuç hakkında bilgi verir.

Pitozis cerrahisinde komplikasyon nadir olsa bile görülmesi mümkündür. Cerrahinin başarılı sayılabilmesi için ameliyat sonrası dönemde:

1- Kapaklar deforme olmaması eksternal oftalmoplejili vakalarda değerli olabilir.

2- Göz kırpma hareketleri her iki gözde aynı anda olmalı.

3- Kapak kıvrımları normal konturda ve simetrik olmalı.

4- Göz kapakları uyku sırasında kapalı olmalı.

5- Diplopi (çift görme), korneada keratit olmamalıdır.

6-Aponevroz cerrahisi yapılan hastalarda; göz kapağı, yükseklik ve kontur olarak diğer

kapakla simetrik ya da kapak seviyesi hedeflenenden 1 mm düşük veya yüksek olmalıdır.

Göz kapağı düşüklüğü ameliyatları uzman bir ekip tarafından yapılınca komplikasyonları az etkinliği yüksek ameliyatlardır.Göz kapağı düşüklüğü ameliyatları fiyatı yapılan operasyona ve hastanın durumuna göre değişmektedir.

Göz estetiği ameliyatı için 2021 yılı güncel fiyatı ve diğer tüm sorularınız için bize whatsApp yoluyla ulaşabilirsiniz. Özellikle il dışından veya yurtdışından gelecek hastalarımız için online ön değerlendirme ve ameliyat planlaması yapabiliyoruz.