Nistagmus tedavisinde yenilikler var mı? Günümüzde nistagmus tedavisinde  çeşitli  yöntemler kullanılmaktadır. Nistagmus tedavisinin yöntemi ve bu yöntemin etkililiği tıpkı diğer hastalıklarda olduğu gibi hastalığın tipine ve alttaki  nedenine  göre değişir. Nistagmus tedavisinde yenilikler için temel hedef anormal baş pozisyonunu düzeltmek ve okuma hızını artırabilmek için fovea zamanını artırmaktır.

Nistagmus Tedavisinde Yenilikler

Nistagmusu yetişkin olarak geliştirdiyseniz, etkilerini azaltmak için yapabileceğiniz basit şeyler olabilir. Kullandığınız bir ilacı durdurmanız veya içki içmeyi bırakmanız gibi. Basit bir görme bozukluğu gibi kırma sorununuz (miyop-hipermetrop-astigmat) olup bu nistagmusu tetiklemiş olabilir. Gözlük veya lens kullanarak hem görmenizi iyileştirip hem nistagmusu tamamiyle iyileştiremezseniz bile hafifletebilirsiniz.

 

Nistagmus tedavisinde yenilikler

 

Baklofen adı verilen bir ilaç periyodik olarak değişen nistagmusları etkili bir şekilde durdurabilir. Bir antikonvülsan olan gabapentin, nistagmus semptomlarını hafifletmek için kullanılan bir başka ilaç olup hastaların yüzde ellisinde nistagmus semptomlarını hafiflettiği tespit edilmiştir. Bazı hastalarda nistagmus tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar arasında memantin,  levetirasetam, 3,4-diaminopiridin 4-aminopiridin ve asetazolamid yeralır.  bu ilaçlar ancak bir nörolji doktoru tarafından reçete edilerek kullanılmalıdır.

Kontakt lensler,  ilaçlar, cerrahi ve düşük görme rehabilitasyonu gibi çeşitli terapötik yaklaşımlar da önerilir. Örneğin, mini teleskopik gözlüklerin nistagmusları baskıladığı öne sürülmüştür.

Nistagmus tedavisinde yenilikler arasında olan cerrahi tedavi anormal baş pozisyonunu iyileştirmeyi, yapay sapmayı taklit etmeyi veya yatay göz kaslarını zayıflatmayı amaçlar. Tenotomi şu anda dünya çapında birçok merkezde düzenli olarak yapılmaktadır. Ameliyat, görme keskinliğini iyileştirme eğiliminde olan göz titremesini (salınımlar) azaltmayı amaçlamaktadır.

Nistagmus ameliyatına uygunluk açısından değerlendirme detaylı bir muayene gerektirir. Bu muayenelerde göze prizmatik camlar denenerek titremenin azaldığı veya yok olduğu pozisyon tespit edilir. Eğer böyle bir pozisyon var ise buna göre cerrahi planı yapılabilmektedir. Nistagmus ameliyatı hakkında çalışmalar yapan doktorların sayısı oldukça azdır.

Ayrıca nistagmus ve göz kayması birlikteliği söz konusu ise, kaymanın düzeltilmesi iyi sonuç verebilr.

Akupunktur nistagmusun semptomları üzerinde yararlı etkilere sahip olduğu ileri sürülmektedir. Boyun akupunktur noktalarının kullanıldığı tedavilerde, özellikle sternokleidomastoid kası işaret eden faydalar görülmüştür. Akupunkturun nistagmus tedavisinde yararları arasında, frekansta bir azalma ve yavaş yavaş faz hızlarında azalma bulunur; bu da, tedavi sırasında ve sonrasında foveasyon süreleri boyunca bir artışa neden olmuştur.  Kanıt temelli tıbbın standartlarına göre, bu çalışmaların kalitesinin zayıf olduğu düşünülebilir

Sonuç olarak nistagmus tedavisinde günümüz koşullarında nedene yönelik pek çok yöntem kullanılmaktadır.Kullanılan yöntemlerin sonucu hastalara bağlı olarak küçük oranda değişmekle birlikte yüz güldürücü sonuçlar elde edilebilmektedir. Nistagmus tedavisinde en önemlisi de alanında uzman doktor eşliğinde size  en uygun yöntemi bulmak ve doktor tavsiyesi ve takibiyle bu süreci yürütmektir.